Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.aluminiumshop.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Definice pojmů
Provozovatelem internetového obchodu www.aluminiumshop.cz je společnost Keramet, s.r.o., Pod Třešněmi 616/9, 154 00  Praha 5 (dále jen “prodávající”).
Zákazníkem internetového obchodu www.aluminiumshop.cz (dále jen “kupující”) je registrovaná i neregistrovaná osoba, která odešle závaznou elektronickou objednávku prostřednictvím internetového obchodu (dále jen “objednávka”). Při telefonické objednávce nebo při objednání e-mailem bude kupující vyzván k následnému provedení elektronické objednávky, čímž se stane objednávka závaznou.

Kupní smlouva a ceny zboží
 1. Všechny ceny zboží, na www.aluminiumshop.cz, jsou uvedeny bez DPH 21 % a včetně DPH 21 %.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 3. Každá vystavená objednávka kupujícím je považována za závaznou až ve chvíli, kdy prodávající seznámí kupujícího s výší nákladů za přepravu, balné, případně doběrečné. Prodávající vyčíslí tyto náklady nejpozději v termínu jednoho pracovního dne od zaslání objednávky a zašle návrh kupní smlouvy.
 4. Kupující kupní smlouvu odsouhlasí nejpozději do 48 hod. telefonicky nebo písemnou formou - e-mailem a zašle potvrzení, které obsahuje jasné znění: "Souhlasím" a následuje čitelné jméno kupujícího.
 5. Pokud nebude kupní smlouva ze strany kupujícího odsouhlasen do 48 hod., považuje se tato smlouva za neplatnou.
 6. V kupní smlouvě budou dohodnuty termíny dodání.
 7. Při každé objednávce je nutné uvádět veškeré nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou fakturační adresu, místo dodání, dostupný telefon či e-mail).
 8. V případě zpracování materiálu dle požadavků kupujícího (dělení, ohýbání, svařování materiálu a výroby střešních krytin "na míru"), bude na zboží vystavena zálohová faktura v plné fakturované výši.
 9. Termín expedice závisí na složitosti manipulace s výrobky s ohledem na možnost dělení, ohýbání, stříhání, řezání, foliování, převíjení a balení, případně jiných služeb, které v naší provozovně nabízíme.
 10. O stavu Vaší objednávky se informujte na:
  e-mailu: obchod@keramet.cz, telefonním čísle: +420 251 680 101
 11. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Storno objednávky
 1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před závazným potvrzením kupní smlouvy.
 2. Po závazném potvrzení kupní smlouvy má prodávající, v případě nepřevzetí zboží kupujícím, právo vymáhat na kupujícím veškeré náklady spojené s expedicí a manipulací s objednaným materiálem.
 3. V případě, že objednané zboží není již skladem, prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky, přičemž o tomto stavu neprodleně informuje kupujícího. Stejné podmínky platí i pro případ, kdy kupujícímu nevyhovuje dodací termín nebo došlo k výrazné změně ceny zboží od výrobce. V takových případech prodávající informuje kupujícího a společně navrhují přijatelné řešení. V případě již uhrazené zálohy za zboží nebo celé úhrady zboží, bude tato částka kupujícímu neprodleně navrácena.
Termín dodání zboží 
 1. Standardní dodací lhůta zboží zaslaného na dobírku, které je skladem, je 2 - 4 pracovní dny.
 2. Standardní dodací lhůta zboží, v případě zpracování materiálu na zakázku, je 2 - 5 pracovních dnů od připsání úhrady na účet prodávajícího, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 3. Z důvodu vytíženosti výrobců, veřejných přepravců a z důvodu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si prodávající vyhrazuje právo na změny termínu dodání.
 4. Pokud nebude možné dodržet uvedený dodací termín, je prodejce povinen o této skutečnosti informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Dostupnost „Skladem“, uvedená u položek v internetovém obchodě, má pouze informativní charakter, protože stav zboží se může během dne měnit.

Přeprava zboží
Na území České a Slovenské republiky je přeprava zajišťována prostřednictvím přepravních společností: Toptrans, České pošty, Zásilkovny, případně i jiných smluvních partnerů.

Platba za zboží
 1. Dobírka - v běžných případech lze zboží zaslat na dobírku. Kupující uhradí kupní cenu navýšenou o přepravné, balné a doběrečné až při samotném převzetí zboží.
 2. Bankovní převod (zálohová faktura) - zboží lze uhradit převodem na prodávajícího. Tato úhrada musí být provedena ještě před samotným odesláním zboží kupujícímu. Objednané zboží je kupujícímu zasláno až po připsání plné částky na účet (variabilní symbol je číslo zálohové faktury, která bude kupujícímu na jeho žádost zaslána). V případě přepracování materiálu dle požadavků kupujícího (dělení, ohýbání, svařování materiálu a výroby střešních krytin "na míru"), bude na zboží vystavena zálohová faktura v plné fakturované výši.
 3. Osobní odběr - kupující si zboží vyzvedne osobně v provozovně nebo sídle společnosti a uhradí danou částku v hotovosti nebo platební kartou.

EET informační oznámení - „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.“ EET informační oznámení podle 112/2016 Sb. Zákona o evidenci tržeb, části třetí, § 25.

Převzetí zboží
 1. Objednané zboží lze převzít osobně v naší provozovně v Králově Dvoře nebo po předchozí dohodě přímo v sídle společnosti na Praze 5.
 2. Na území České a Slovenské republiky je přeprava zajišťována prostřednictvím přepravních společností: Toptrans, České pošty, Zásilkovny, případně i jiných smluvních partnerů.
 3. Při zajišťování transportu zboží dbáme na řádné balení a zajištění vhodného způsobu přepravy, aby se minimalizovala možnost poškození zboží při transportu.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či fakturou. Pokud je zboží v jakémkoliv nesouladu či zjevně poškozeno, je kupující povinen učinit o této skutečnosti zápis o škodě s řidičem daného přepravce a zásilku popřípadě nepřevzít. V tomto případě musí být vrácen i daňový doklad.  Pokud kupující poškozené zboží převezme, odpovídá za reklamaci s přepravcem sám. Kupující o této skutečnosti informuje bezprostředně prodávajícího.
 5. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel.
 6. Strečová fólie, která je použita jako balné,  slouží pouze k samotné přepravě nikoli ke skladování materiálu. Po obdržení zboží strečovou fólii z materiálu sejměte a materiál skladujte na suchém místě!  V případě vlhkého prostředí dochází pod fólií ke srážení vody a následně k povrchovým změnám hliníkového materiálu. 
Reklamační řád
 1. Tento reklamační řád stanovuje postup prodávajícího a kupujícího pří případné reklamaci zakoupeného zboží. Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah, zda je v souladu s přiloženým dodacím listem či fakturou. Pokud je zboží v jakémkoliv nesouladu či zjevně poškozeno, je kupující povinen učinit o této skutečnosti zápis o škodě s řidičem daného přepravce a zásilku popřípadě nepřevzít. V tomto případě musí být vrácen i daňový doklad.  Pokud kupující poškozené zboží převezme, odpovídá za reklamaci s přepravcem sám. Kupující o této skutečnosti informuje bezprostředně prodávajícího.
 3. V případě, že je kupujícím spotřebitel, záruční doba činí 24 měsíců, s výjimkou věcí zhotovených na zakázku - upravených na míru dle Vašich požadavků, u nichž činí záruka 6 měsíců.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené: neodborným použitím věci, mechanickým poškozením nebo opotřebením věci způsobené jejím užíváním, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy, nesprávným skladováním - zboží je po obdržení nutno vyjmout z ochranné fólie a skladovat na suchém místě.
 5. Námi dodávaný hutní materiál (plechy, svitky, profily), který je určen k dalšímu zpracování, může vykazovat drobné nedokonalosti povrchu jako jemné oděrky či nepatrné škrábance, které nemohou být důvodem reklamace zboží.
 6. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 7. Reklamaci kupující uplatňuje přímo u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny prodávajícího nebo osobně po předešlé telefonické domluvě. Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) nejsou zákazníci oprávněni posílat tzv. na dobírku. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky odeslané zákazníkem na dobírku.
 8. Prodávající posoudí nebo předá k posouzení oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.
 9. Kupující je povinen doručit prodávajícímu reklamaci v písemné formě na adresu sídla společnosti nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamace musí obsahovat:
  a) Identifikační znaky výrobku jako jsou název výrobku, rozměry, dodaná hmotnost, číslo kupní smlouvy - číslo a den vystavení dodacího listu resp. faktury nebo kopii faktury.
  b) Popis závady včetně fotodokumentace.
  c) Přiložený vzorek s reklamovanou závadou, je-li to možné.
  d) Návrh na řešení reklamace – odhad výše škody.
  e) požadavek na náhradní plnění.
  f) datum, kdy by bylo nejlépe kupujícího navštívit prohlídce reklamovaného výrobku.
 10. Kupující má podle posouzení vady nárok na tyto způsoby vyřízení reklamace: přiměřenou slevu z ceny zboží nebo výměnu zboží. Pokud není možná ani jedna z výše uvedených možností, má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky.
 11. V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva u zboží poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.
 12. V případě, že prodávající dodal kupujícímu zboží jiné než 1. jakosti, reklamace vad zboží není přípustná.
 13. Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna reklamovaná vada, nebo půjde-li o vadu, na kterou se nevztahuje poskytnutá záruka, může prodávající požadovat úhradu veškerých vzniklých nákladů.
Odstoupení od smlouvy
 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a prodávající zákazníkovi potvrdil.
 2. Prodávající si vyhrazuje možnost tiskové chyby v rámci webové prezentace.
 3. Kupující má právo podle občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Odstoupení od smlouvy je možné u smluv uzavíraných distančním způsobem (e-mailem, přes internet, aj.). 
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo daňového dokladu, název zboží, jméno a příjmení, kontaktní telefon a důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění našich služeb). Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení na www.keramet.cz.
 5. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pošlete zpět na adresu provozovny prodávajícího v uvedené lhůtě, včetně dokladu o koupi (faktura) a řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Zboží je nutné pojistit na odpovídající hodnotu a odeslat na vlastní náklady. Pro splnění 14 denní lhůty je určující datum odeslání. Zboží nelze vracet na dobírku.

  Adresa sídla firmy pro zasílání písemných reklamací:
  KERAMET, spol. s r.o.
  Pod Třešněmi 616/9
  154 00 Praha 5

  Adresa provozovny Králův Dvůr pro vrácení zboží:
  KERAMET, spol. s r.o.
  Průmyslová ul. 526
  267 01 Králův Dvůr
   
 6. Po obdržení vráceného zboží prodávající zašle zpět zákazníkovi peníze do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, kterým bylo zboží uhrazeno. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží zpět prodávajícímu (tzn. dopravné, poštovné). Vrácení zboží prodávajícímu je na náklady kupujícího.
 7. Odstoupení od smlouvy není možné v případě koupě zboží upraveného (děleného, řezaného, atd.) nebo vyrobeného na zakázku dle požadavků zákazníka. Jedná se o zhotovení věci na zakázku dle příslušných ustanovení zákona č.367/2000 Sb., občanského zákoníku.
 8. V případě nesplnění uvedených podmínek týkajících se vrácení zboží, nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.
Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
 2. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 3. Veškeré údaje uváděné na www.aluminiumshop.cz jsou pouze informativní povahy a podléhají potvrzení ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozího písemného nebo jiného upozornění. V případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, pokud nebude dohodnuto jinak, bude kupujícímu tato záloha vrácena.
 4. Obchodní podmínky jsou platné do provedení aktualizace stávajících obchodních podmínek. Znění kompletních všeobecných obchodních podmínek společnosti KERAMET, s.r.o. naleznete zde.